Szkolenia żeglarskie i motorowodne. Rejsy.

O ISSA         ⬆ ⬆ ⬆

Międzynarodowe Stowarzyszenie Szkół Żeglarskich (International Sailing Schools Association, ISSA) to najstarsza międzynarodowa organizacja odpowiedzialna za standaryzację szkoleń i certyfikację żeglarską w Europie.

ISSA założona została w roku 1969 przez największe organizacje żeglarskie regionu, automatycznie otrzymała autoryzację do działań w tym zakresie. Pierwsze dokumenty kwalifikacyjne ISSA wydawane były w latach 70-tych. Z biegiem lat standardy ISSA zyskały popularność również poza Europą (w Australii, w krajach Afryki, Ameryki Południowej i Północnej oraz w Azji).

Certyfikat kompetencji ISSA         ⬆ ⬆ ⬆

Certyfikaty ISSA Global są uznawane przez administracje w bardzo wielu krajach Europy i świata nie tylko dlatego, że przepisy tych krajów nie wprowadziły niepotrzebnych barier administracyjnych wobec żeglarzy rekreacyjnych czy z uwagi ,że nasze certyfikaty honorowane są i zalecane przez wiele firm czarterowych i ubezpieczeniowych. Dzieje się tak również dlatego, że federacja ISSA GLOBAL przyjęła od samego początku, stosowanie się w swojej działalności szkoleniowej na certyfikaty kompetencji żeglarskich do wytycznych zapisanych w Rezolucji nr 40 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNECE) w zakresie standardu ICC (Międzynarodowych Certyfikatów Kompetencji).

W obliczu zmian w przepisach oraz w podejściu do uprawnia sportów wodnych w Polsce, patenty ISSA są traktowane jako pełnoprawne dokumenty kwalifikacyjne upoważniające do samodzielnego prowadzenia jednostek pływających w zakresie opisanym na każdym certyfikacie.

Każdy certyfikat podpisywany jest przez instruktora egzaminującego, co czyni go bezpośrednio odpowiedzialnym za wydany certyfikat. Takie przejęcie wskazanie odpowiedzialności w naturalny sposób wymusza na instruktorze dobrą jakiśc szkolenia.

Zgodnie z koncepcją patentów ISSA mają one ułatwiać bezpieczne korzystanie ze sprzętu rekreacyjnego w typowych destynacjach czarterowych. Dokumenty ISSA w przejrzysty, rozpoznawalny na arenie międzynarodowej sposób poświadczają kwalifikacje ich posiadacza. Działając w wielu krajach i w ramach różnych norm kulturowych ISSA stoi na stanowisku poszanowania wartości lokalnych. Zawsze więc przepisy i normy danego kraju mają pierwszeństwo przed standardami ISSA

Atuty ISSA         ⬆ ⬆ ⬆

Linki do materiałów treningowych ISSA         ⬆ ⬆ ⬆

ISSA-Inland-Power-Yacht-Skipper-StudentTextbook-PL.pdf
ISSA-Inland-Power-Yacht-Skipper-Handbook-PL.pdf

ISSA Polska
ISSA Global
Materiały treningowe ISSA

Autor Filip Perek.
Strona ma charakter czysto informacyjny. Nie śledzi twojego zachowania i nie zapisuje ciasteczek na twoim komputerze.